„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”. Nicolae Iorga

  Școala nr. 1 Mărășești
         Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”  Mărăşeşti a fost înfiinţată în anul 1962 sub denumirea de Şcoala Elementară, devenind apoi Şcoala Generală de 8 clase. Din anul 2005 şcoala a intrat în programul de reabilitare cu fonduri de la Banca Mondială. Lucrările au fost finalizate în vara anului 2006,astfel că noul an şcolar a început într-o şcoală complet modernizată, oferind  cele mai bune condiţii de desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
             Şcoala dispune de:
 • 9 săli de clasă spaţioase, cu geamuri termopan, încălzire centrală, pardoseală nouă, pereţi renovaţi, mobilier complet nou;
 • cabinet de informatică;
 • teren de sport;
 • bibliotecă şcolară cu peste 6000 de cărţi.
            Baza materială existentă în şcoală este variată şi numeroasă, venind în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice pentru obţinerea celor mai bune rezultate.
          Pregătirea elevilor este asigurată de un corp profesoral calificat, dornic să se implice în pregătirea ştiinţifică, morală şi pentru viaţă a elevilor, respectiv 46 de cadre didactice,dintre care:
            17 cu gradul didactic I
              7 cu gradul didactic II  
            14 cu gradul didactic definitiv
              8 debutanţi
            În activitatea de educare şi formare este implicat şi personalul didactic auxiliar: secretar, mediator şcolar, logoped, psihologul şcolar, precum şi reprezentantul comunităţii rome şi reprezentanţi ai instituţiilor din localitate: Primărie, Casa de Cultură, Poliţie, Biserică cu care sunt încheiate parteneriate în baza cărora periodic sunt desfăşurate diverse activităţi interesante.
            În şcoală învaţă 597 elevi, 414 fiind elevi de etnie romă. În ultimii ani s-a pus mare accent pe eliminarea discriminării din şcoală, pe desegregare, pe asigurarea de şanse egale la educaţie pentru toţi copiii. Ne putem mândri cu faptul că toţi elevi noştri se simt în siguranţă la şcoală, sunt permanent monitorizaţi şi problemele lor au devenit problemele cadrelor didactice care caută o rezolvare reală a acestora. Starea materială precară stă la baza celor mai multe probleme cu care se confruntă elevii noştri şi care are ca urmare rezultate slabe la învăţătură, abandon şcolar, exploatarea copiilor de către părinţii care îi iau la muncă. Datorită proiectelor derulate în şcoală o parte din aceste probleme au putut fi rezolvate, dar nu eliminate, însă rămân o prioritate.
            Şcoala a fost implicată în diverse proiecte care au contribuit la ridicare nivelului calitativ al activităţii instructiv–educative, elevii şi părinţii implicându-se cu mult interes în activităţile derulate:
 • „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate (PHARE 2005)”- derulat în perioada 2008-2009.
 • „Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor romi”- proiect finanţat de Romani Criss, derulat pe parcursul anilor şcolari 2009-2010, 2010-2011.
 • „Şcoala, o sansă pentru fiecare”-  proiect derulat după Programul „A doua șansă”, având 2 grupe de cursanţi, în anul școlar 2010-2011.
 • Programul „ A doua şansă” derulat înca din anul şcolar 2006-2007, cuprinzând ciclul primar şi cel gimnazial, în cadrul căruia au absolvit zeci de tineri cu studiile nefinalizate.
 • Proiectul „Şcoala o necesitate, nu doar un drept!” organizat de Asociaţia Tineri pentru Viitor, ce urmăreşte prevenirea abandonului şcolar, derulat în anul școlar 2009-2010.
 • Proiectul educațional „Ana citește”- în calitate de partener cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focșani, într-un proiect ce-și propune să stimuleze interesul pentru lectură și carte al elevilor noștri în anii școlari 2011-2012, 2012-2013.
 • Organizarea în anul școlar 2013-2014 a Concursului  Interjudețean de creație literară și plastică ,,Carnavalul primăverii -tradiții și obiceiuri specifice anotimpului primavara”, activitate integrantă a proiectului de parteneriat educațional ,,Fără limite – împreună pentru tradiții”, înscris în CAERI 2014, poziția 1221, pag. 43 ,ediția a II-a.
 • În curs de derulare, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Vrancea, se află programul „A doua șansă”, din cadrul proiectului POSDRU: „Din nou la şcoală!” - prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”,ID/162/2.2/S/ 138833, la Școala Primară Siretu, având două grupe de cursanți pentru învățământul primar.
          În şcoală sunt derulate permanent activităţi extraşcolare:
 • acţiuni cultural-distractive :semnificaţia sărbătorilor de Iarnă, Paşte, 1 Iunie, 8 Martie, 1 Aprilie
 • acţiuni comemorative închinate zilelor de 1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 6 august (Ziua oraşului), 8 Noiembrie ( Ziua patonului spiritual al oraşului- Sf. Arh. Mihail), 8 Aprilie( Ziua Romilor)
 • acţiuni sportive- campionate de fotbal, tenis, cros
 • schimburi de experienţă cu grădiniţe, şcoli, instituţii locale
 • participarea la concursuri şcolare, competiţii, olimpiade şcolare, obţinând nenumărate premii
 • activităţi ecologice: participarea la activitatea Let Do It, Romania!, serbarea Zilei Mondiale a Apei, a Mediului, a Pământului
 • excursii, drumetii, vizite
            Şcoala se poate mândri cu revista de istorie şi artă”Clio” care a debutat în 1998 sub îndrumarea profesorului de istorie Neculai Aurel şi care a câştigat de-a lungul existenţei numeroase premii:
 • premiul “ Simion Mehedinţi” pentru cea mai bună publicaţie ştiinţifică şi cu caracter istoric
 • premiul “C:C:Giurăscu” pentru cea mai bună publicaţie de istorie
          Premiile au fost oferite de Casa Corpului Didactic “Simion Mehedinţi” Vrancea şi Muzeul de Istorie Vrancea cu prilejul primelor trei ediţii ale Concursului revistelor şcolare din Vrancea.
         De-a lungul anilor şi până în prezent, de pe băncile şcolii noastre au ieşit absolvenţi care au urmat forme de învăţământ superior, devenind cadre didactice, preoţi, ingineri, poliţişti, etc. O parte dintre aceştia sunt acum profesori în şcoala noastră, şcoală în care , cândva, au fost şi ei elevi.
            Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
            Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice:
- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;
- s-a creat un climat favorabil învăţării;
- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi;
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală;
- s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor;
- părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ;
- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;
- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare.
         Cadrele didactice din Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”  sunt preocupate de îmbunătățirea calității educației prin derularea unor proiecte educaționale, cum ar fi:
a)”Şcoala Părinţilor”
b)”9 mai-Ziua Europei”
c)”1 iunie- Ziua Copilului”
d) „Copil ca tine sunt şi eu”
e) redactarea revistei şcolare pentru învățământul primar și preșcolar „ Dulce copilărie” sub îndrumarea doamnelor învățătoare Mihalcea Daniela și Antochi Claudia.
f) Participarea la simpozioane şi întâlnirile cu colegi din alte judeţe au adus prestigiu şcolii şi au făcut ca numele acesteia să fie cunoscut prin numeroase parteneriate educaţionale judeţene, interjudeţene şi naţionale.
g) Elevii ciclului primar au participat la concursul naţionale:„Smart”,„Voinicel”, „Comper”  şi altele, unde au obţinut premii şi menţiuni.
         Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
 

TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL ANGAJAT

SCOALA GIMNAZIALA”ECATERINA TEODOROIU”

Nr.crt.

Numele si prenumele

Functia

1

RUSU NICOLETA

DIRECTOR/PROFESOR

2

AMARIEI ROXANA ANDREEA

PROFESOR

3

ANGHEL LAVINIA

PROFESOR

4

AURSULESI VALENTINA

PROFESOR

5

AVRAMOIU NICOLETA

PROFESOR

6

BOUROS FELIX IOAN

PROFESOR

7

BRUMARU DANIEL

PROFESOR

8

CATICHI CRISTINA MAGNOLIA

PROFESOR

9

COSTACHE CLAUDIU

PROFESOR

10

DIMA OANA CRISTINA

PROFESOR

11

GALOIU MARIAN

PROFESOR

12

IVAN CARMEN

PROFESOR

13

MIHOC MONICA

PROFESOR

14

MIRON ADRIANA

PROFESOR

15

NECULAI AUREL

PROFESOR

16

NEAGU ADINA

PROFESOR

17

PANAINTE TEODOR

PROFESOR

18

PANAITE COSTEL

PROFESOR

19

PARASCHIV FLOAREA

PROFESOR

20

PLESA CORNELIU

 

PROFESOR

21

VLASE  MATEI

PROFESOR

22

ZAHARIA FILOTE

PROFESOR

23

CUPTOR IRINA MANUELA

PROF.INV.PRIMAR

24

DIACONU GABRIELA

PROF.INV.PRIMAR

25

MELINTE AURELIA

PROF.INV.PRIMAR

26

MIHALCEA DANIELA

PROF.INV.PRIMAR

27

OLTEANU SANDINA

PROF.INV.PRIMAR

28

RICIU ALINA

INVATATOR

29

STAFE OLGA

PROF.INV.PRIMAR

30

VOINEAG ANTONETA

PROF.INV.PRIMAR

31

ZAHARIA JENICA

PROF.INV.PRIMAR

32

DOGARU DANIELA LUMINITA

SECRETAR  SEF

33

GHEORGHE LAURA ELENA

CONTABIL SEF

34

ILIE GICU

MEDIATOR SCOLAR

35

AMAICI MARIANA

INGRIJITOR

36

AMAICI DOINA

INGRIJITOR

37

BESA VIORICA

INGRIJITOR

38

ILIE GHIORGHE

PAZNIC

39

MARIN GHEORGHE

PAZNIC

40

MARIN GHEORGHE

PAZNIC

 

SCOALA PRIMARA SIRETU

SI GRADINITA SIRETU

Nr.crt.

Numele si prenumele

Functia

1

ANTOCHI CLAUDIA

PROF.INV.PRIMAR

2

ASAFTEI MIRELA LACRAMIOARA

PROF.INV.PRIMAR

3

ASAFTEI MONICA

PROF.INV.PRIMAR

4

CIOBOTARU ADRIAN

PROFESOR

5

CONSTANTIN  ALINA

PROF.INV.PRESCOLAR

6

COMAN TANASE

PROFESOR

7

ENACACHE DANIELA

INVATATOR

8

MAFTEI MIHAELA ALINA

PROF.INV.PRIMAR

9

OPRESCU ADRIAN

INVATATOR

10

PALADE MARIANA

PROF.INV.PRIMAR

11

PANAIT MARCELA

PROF.INV.PRIMAR

12

ROSU VERGINICA MIHAELA

PROF.INV.PRIMAR

13

TUTUIANU ELENA

PROF.INV.PRIMAR

14

ILIE ADRIANA

INGRIJITOR

15

PIRCEA LIDIA

INGRIJITOR

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LIZUCA”

Nr.crt.

Numele si prenumele

Functia

1

BINZAR SORINA

PROF.INV.PRESCOLAR

2

CALIN IONICA

EDUCATOARE

3

CIOBOTARU DANIELA

EDUCATOARE

4

COSTEA VIRGINIA

PROF.INV.PRESCOLAR

5

VASCU PAULA

PROF.INV.PRESCOLAR

6

SLATINEANU ELENA

INGRIJITOR

 


    Detalii despre Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești, se pot obţine utilizând urmatoarele date de contact:
    Telefon: 0237260320

 

    Adresa: Strada Siret, nr. 5
    E-mail: scoala1marasesti@yahoo.com

                scoala3marasesti@gmail.com

Cadre didactice -anul școlar 2015-2016

Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Mărășești:
*clasa pregătitoare A: Diaconu Gabriela
*clasa pregătitoare B:Riciu Alina
*clasa I A: Mihalcea Daniela
*clasa I B: Stafe Olga
*clasa a II-a A: Melinte Aurelia
*clasa a II-a B: Olteanu Săndina
*clasa a III-a A: Voineag Antoneta
*clasa a III-a B: Zaharia Jenica
*clasa a IV-a: Cuptor Irina
*limba și literatura română: prof. Amariei Roxana
                                                     prof. Cațichi Cristina
*matematică:  prof. Rusu Nicoleta
                           prof. Ivan Carmen  
                           prof.  Costache Claudiu
*biologie: prof. Miron Adriana
*chimie: prof. Anghel Lavinia
*geografie: prof.Paraschiv Floarea
*istorie: prof. Neculai Aurel
*fizică: prof. Panaite Costel
*limba engleză: prof. Mihoc Monica
                              prof. Avrămoiu Carmen                                                 
*limba franceză: prof. Dima Oana
                                prof. Cațichi Cristina
                                prof. Crăciunescu Mihaela
*muzică: prof. Pleșa Corneliu
*desen: prof. Ciobotaru Daniela
*educație fizică și sport: prof.Zaharia Filote
                                             prof. Brumaru Daniel
                                             prof. Ciubotaru Adrian
*educație tehnologică: prof.  Vlase Matei                                     
*tic: prof. Găloiu Marian
*religie: prof. Bouroș Felix
                prof. Coman Tănase
Școala Primară „Siretu” Mărășești:
*clasa pregătitoare A: Asaftei Monica
*clasa pregătitoare B: Panait Marcela
*clasa I A: Asaftei Lăcrămioara
*clasa I B: Maftei Alina
*clasa a II-a A: Antochi Claudia
*clasa a II-a B: Palade Mariana
*clasa a III-a A: Țuțuianu Elena
*clasa a III-a B: Enacache Daniela
*clasa a IV-a A: Oprescu Adrian
*clasa a IV-a B: Roșu Mihaela
*Grădinița- grupă mixtă: prof.înv.preșcolar Constantin Alina
Grădinița „Lizuca” Mărășești:
*grupa mică: prof.înv.preșcolar  Călin Ionica
*grupa mijlocie: prof.înv.preșcolar Bînzar Sorina
                               prof.înv.preșcolar Vascu Paula
*grupa mare: prof.înv.preșcolar: Costea Virginia
                          prof.înv.preșcolar: Ciobotaru Daniela
 
 
Director,
Rusu Nicoleta

Administrator site

prof. înv. primar Antochi Claudia

antochi.claudia12@yahoo.com

 

Data ultimei actualizări:

10.05.2016

Make a free website with emyspot.com - Report abuse